Teknolojinin eğitim süreçlerine entegre edilmesi ve etkin kullanımı konusunda ODTÜ İnternet'i Türkiye'ye getirdiği 1993 yılından beri çeşitli seviyelerde çalışmalar yapmaktadır. Yaklaşık 20 sene önce Türkiye'de ilk defa kurulan öğrenme yönetim sistemi altyapısını süreç içinde güncel teknolojilerle yenileyen ODTÜ, pandemi sürecine en hazırlıklı kurumlardan birisi olmuştur. Senkron ve Asenkron çeşitli araçlarla sürdürülen uzaktan eğitim çalışmaları salgın sonrası dönemde de aksatılmadan devam edecektir. Altyapının artan ihtiyaçlar doğrultusunda disk, işlemci, gibi desteklerle iyileştirilmesi çalışmaları sürecektir. 

Çevrimiçi ders kaynaklarının da çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmalar devam edecektir. Mevcut ders anlatım videolarına ek olarak yenilerinin oluşturulması ve öğrenme yönetim sistemi ile daha iyi entegre edilmesi sağlanacaktır. Bunlara ek olarak uygulamalı dersler için simulasyon ya da uzaktan laboratuvar kullanımı türü uygulamalar üzerinde çalışılmaktadır. 

Öğretim elemanları ve öğrencilerin desteklenmesi için destek mekanizmaları güçlendirilecektir. Bu konuda çalışan birimlere kaynak ve personel takviyesi yapılacaktır.

Öğrencilerimizin gerek donanım (bilgisayar, tablet, vb) gerekse İnternet erişimi konularında desteklenmesi ve tüm öğrencilerimizin sorunsuz uzak erişim sağlayabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Altyapımızda kullanılan ticari yazılımların açık kaynak kodlu ve ücretsiz yazılımlarla değiştirilmesi de çalışma konularındandır. Bu konuda mümkünse %100 açık yazılımlara geçiş hedeflenmektedir.

Sanal ve Artırılmış gerçeklik türü ileri teknolojilerin de eğitim süreçlerinde kullanımı için halihazırda başlatılmış olan çalışmalar hızlandırılacaktır.

Konu ile ilgili Ar-Ge çalışmaları da yapılacak olup hem ulusal (TÜBİTAK) hem de uluslararası (Horizon, Erasmus, vb.) projeler sunulacaktır.

Öğrencilerimizin başarısına doğrudan katkıda bulunan Açık Ders Malzemeleri kapsamında kamuya açık olarak paylaşılan derslerin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu bakımdan, ders materyallerinin çevrimiçi ortamlarda paylaşılması hem başka üniversitelerin hem de konuya ilgi duyan araştırmacıların çalışmalarına destek olacaktır.


Son Güncelleme:
08/05/2020 - 16:41