Ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren Koronavirüs’e karşı almaya başladığımız ve halen devam ettiğimiz  önlemler doğrultusunda; tüm üniversite paydaşlarını, e-postalar ve sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla, ODTÜ'de yürütülen koruma ve mücadele çalışmaları hakkında bilgilendiriyoruz. Akademik ve idari bölümlerimizin tamamı da aldıkları önlemler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında kendi mensuplarını düzenli olarak bilgilendirmektedir.


Son Güncelleme:
08/05/2020 - 15:46