Rektörlük Duyuruları

Uzaktan Öğretim - 6 (16 Mayıs 2020)

Uzaktan Öğretim - 5 (13 Mayıs 2020)

Uzaktan Öğretim - 4 (15 Nisan 2020)

Uzaktan Öğretim - 3 (30 Mart 2020)

Uzaktan Öğretim - 2 (23 Mart 2020)

Uzaktan Öğretim - 1 (19 Mart 2020)


.

.

.

Uzaktan Öğretim - 6 (16 Mayıs 2020)

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Öğrencilerimize ilettiğimiz, 2019-2020 Bahar Dönemi uzaktan öğretim süreçleri ve düzenlemeleri ile ilgili bilgilendirme mesajımızı sizlerle de paylaşıyoruz.

Saygılarımızla.

Rektörlük

"Değerli Öğrencilerimiz,

Bilindiği üzere, küresel olarak etkisini devam ettiren Covid-19 Salgını nedeniyle Ülke çapında her seviyedeki eğitim-öğretim süreçlerinde uzaktan öğretim sistemine geçilmiştir. Eğitim-öğretim süreçlerine ilişkin ülke çapında alınan merkezi kararlar titizlikle takip edilmiş ve gerekli bilgilendirmeler tüm birimlerimize ve mensuplarımıza ivedilikle yapılmıştır. Üniversitemizde alınan kararlar sürecinde, karar verici kurumların yönlendirmeleri temelinde ve Üniversitemizin genel işleyişi çerçevesinde içinde bulunduğumuz dönemin olumsuzlukları değerlendirilmiş, kurumsal işleyişimiz korunarak sizlere bazı tercih seçenekleri sunmanın yolları aranmıştır.

Bu süreçte, Üniversitemizdeki tüm birim ve bölümlerimizden görüşler alınmış ve bu doğrultuda, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi için “Geçti/Kaldı” notu tercihine geçilmesi yaklaşık %55 oranında destek almıştır. Yapılan bu çalışma ve değerlendirmeler neticesinde, yönetmeliklerimizde belirtilen klasik notlandırma (harf notu) sistemimizin yanı sıra, sizlerin tercihine bağlı olarak ve sadece 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde alınan kredili dersler için uygulanmak üzere, “Geçti/Kaldı” tercihi uygulamasına geçilmesi uygun bulunmuştur.  Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler sizlerle 13 Mayıs 2020 tarihinde “Uzaktan Öğretim-5” duyurusu ile paylaşılmıştır.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ders değerlendirme süreçlerinde yapılan düzenlemelerin, içinde bulunduğumuz yarıyılda yaşamakta olduğumuz zorlukların ve kontrolümüz dışında gelişen problemlerin başarı durumlarınızı olumsuz yönde etkilenmesine karşı alınan önlemleri içermektedir. Bu düzenlemeler, doğrudan “Bahar dönemi not ortalamalarını yükseltme hedefli çalışmalar” değil; bu dönem karşılaşılan zorlukları mümkün olduğunca azaltmaya yönelik çalışmalardır. Yapılan düzenlemeler, içinde bulunduğumuz pandemi döneminin, bir önceki akademik dönemdeki başarı durumlarınızı olumsuz yönde etkilemesi ihtimaline karşı alınan önlemlerdir.

Bu bağlamda, “Uzaktan Öğretim-5” duyurusu ile paylaştığımız düzenlemelerle ilgili bazı önemli noktaları, sizlerden gelen sorular çerçevesinde özellikle vurgulamak isteriz:

    “Geçti/Kaldı” notu tercihini kullanmanız durumunda:

 • 2019-2020 Bahar Dönemi ders notları, Dönem Not Ortalamaları (GPA) ve Genel Not Ortalamaları (Cum. GPA) transkriptlere işlenmeyecektir.
 • 2019-2020 Bahar Dönemi için yeni bir Başarı Durumu (Standing) değerlendirmesi yapılmayacaktır.
 • En son akademik döneminde Genel Not Ortalamanız (Cum. GPA) ilk kez 2.00’nin altında ise ve bu dönem “Geçti/Kaldı” tercihini kullanacaksanız, aldığınız derslerdeki başarı durumunuzdan bağımsız olarak (tüm derslerden başarısız olunması durumunda dahi) Başarı Durumunuz (Standing) “Sınamalı” (Probation) olarak düzenlenmeyecektir.
 • Daha önceki akademik dönemlerde almış olduğunuz bir dersi tekrar alıyor (veya daha önceki dönemlerde alınan bir dersin yerine saydırarak alıyorsanız) ve “Geçti/Kaldı” notunu tercih ediyorsanız; genel not ortalamanız hesaplanırken, bu dönem itibariyle söz konusu dersin not ortalamasına olan etkisi ortadan kalkacak ve gelecek akademik dönemdeki ders seçimleri bu doğrultuda yapılabilecektir. Ancak, bu dönem için “Geçti/Kaldı” tercihi yaptıysanız, not ortalamalarınız transkriptlerinize işlenmeyeceği için; ilgili değişikliğin yansıdığı yeni Genel Not Ortalamaları (Cum. GPA) transkriptlerinizde bir sonraki akademik dönemde görülebilecektir.

“Geçti/Kaldı”notu tercihi ile ilgili düzenlemelerin yanı sıra, daha önceki dönemlerde duyurulduğu gibi, sadece bu döneme özgü olmak üzere sizlere toplam eğitim süresine sayılmaksızın kayıt dondurma ve dönem sonuna kadar kayıttan ders düşürme hakkı tanınmıştır (bkz. https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-koronavirus-salgini-nedeniyle-sureye-sayilmadan-kayit-dondurma-ve).

Bu bağlamda:

 • 2019-2020 Bahar Dönemi’nde Harf Notu tercihi kullanmak istediğiniz halde, kayıtlı olduğunuz ve çeşitli nedenlerle başarı durumunuzdan memnun olmadığınız ders(ler) var ise, bu ders(leri), 05 Haziran 2020 tarihine kadar kayıtlardan düşürme (Drop) seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • 2019-2020 Bahar Dönemi’nde, kayıtlı olduğunuz derslerin tümünden, çeşitli nedenlerle başarısız olacağınızı düşünüyorsanız, 05 Haziran 2020 tarihine kadar, eğitim sürenize sayılmaksızın, kayıt dondurma seçeneğini kullanabilirsiniz. Uzaktan eğitim dönemine ilişkin tüm uygulama ve düzenlemeleri Üniversitemizin ilgili web sitelerinde bulabilirsiniz.

Uzaktan öğretim duyurularımızı http://covid19.metu.edu.tr/duyurular sayfamızdan; 2019-2020 Bahar dönemi eğitim-öğretim düzenlemeleri ile ilgili detaylı bilgilendirmeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından takip edebilirsiniz.

Bununla birlikte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasındaki https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular bağlantısında yer alan Sıkça Sorulan Sorular listesinde sizlerden gelen soruların cevaplarına yer verilmektedir. Bu listede yer almayan sorularınızı ayrıca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletebilirsiniz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız, iletilen soruları ve sorunları hızlı bir şekilde değerlendirip dönüş yapmakta veya bu soruların cevaplarını Sıkça Sorulan Sorular sayfamıza yerleştirmektedir.

Hepimizin benzer veya farklı birçok konuda zorluklar yaşadığımız Covid-19 pandemisi döneminde; özenle belirlenen süreçlerimizin işleyişini dikkatli bir şekilde takip edip, yapılan düzenlemeler ile ilgili verdiğiniz sağlıklı ve yapıcı geri bildirimler için tüm bu düzenlemelere hepimizle birlikte uyum sağlama yönünde gösterdiğiniz çabalardan dolayı teşekkür eder, sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

Sevgilerimizle.

Rektörlük

------------------------------------------------------------------

Dear Members,

The message below, concerning the distance education processes and regulations for the 2019-2020 Spring Semester, has been sent to our students.

Best regards,

Presidency

"Dear Students,

As it is known, due to the Covid-19 outbreak, which continues its impact globally, the distance education system was introduced in education processes at all levels throughout the country. Central decisions taken nationwide regarding education processes were carefully followed, and all our units and members were notified immediately. In the process of the decisions taken at our university, the negativities of the current period were evaluated on the basis of the direction of the decision-making institutions and within the framework of the general functioning of our university, and while preserving our corporate functioning, ways to offer you some options were sought.

In this process, opinions were received from all units and departments of our university and within the scope of these opinions, the transition to the "Pass / Fail" grade system for the 2019-2020 Academic Year Spring Semester received approximately 55% support. As a result of these practices and evaluations, it was deemed appropriate to switch to the "Pass / Fail" preference system, depending on your preference and being applicable for credit courses taken only in the Spring Term of 2019-2020 Academic Year, in addition to our traditional grading (letter grade) system. Detailed information on this subject was shared with you on 13 May 2020 with the announcement of “Distance Education-5”.

The arrangements made in the course evaluation processes of the 2019-2020 Academic Year Spring Semester include the measures we have taken against the adverse effects of the difficulties that we are experiencing in the current semester and the problems that develop beyond our control. These regulations are not directly "Studies aimed at increasing the grade point average", but it is the work to reduce the difficulties encountered during this period as much as possible. The arrangements made are precautions taken against the possibility that the pandemic period we are in may affect your success levels in the previous academic period negatively.

In this context, we would especially like to emphasize some important points regarding the arrangements we shared with the “Distance Education-5” announcement within the frame of your questions:

If you prefer the "Pass / Fail" grade system:

 • 2019-2020 Spring Semester course grades, Semester Grade Point Averages (GPA) and Cumulative Grade Point Averages (Cum. GPA) will not be processed in transcripts.
 •  A new Standing assessment will not be made for the 2019-2020 Spring Semester.
 •  If your GPA is below 2.00 for the first time in the last academic year and you are going to use the "Pass / Fail" option this semester, regardless of your success in the courses you have taken (even if all courses are unsuccessful), your Standing will not be organized as "Probation".
 • If you are repeating a course that you have taken in previous academic terms (or replacing a course taken in previous semesters) and preferring the “Pass / Fail” grade, the effect of the course in question on the grade point average will be eliminated as of this period when calculating your overall grade point average and course choices in the next academic term can be made accordingly. However, if you choose "Pass / Fail" for this period, since your grade averages will not be processed in your transcripts, new Grade Point Averages (Cum. GPA) reflecting the relevant change will be visible in your transcripts in the next academic term.
 • In addition to the regulations regarding the “Pass / Fail” grade preference, as previously announced, you have been granted the right to freeze enrollment and drop lessons until the end of the semester, regardless of the total period of study (see https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-koronavirus-salgini-nedeniyle-sureye-sayilmadan-kayit-dondurma-ve)

In this context:

 • Even if you want to use the Letter Grade preference in the 2019-2020 Spring Semester, you can use the Drop option until 05 June 2020, if you have a course or courses that you are registered with and are not satisfied with your success for various reasons.
 • In the 2019-2020 Spring Semester, if you think that you will be unsuccessful in all the courses you registered for various reasons, you can use the freeze registration option until 05 June 2020, without counting your period of study.

You can find all applications and regulations regarding the distance education period on the relevant websites of our university. Our Distance Education announcements can be found on our

http://covid19.metu.edu.tr/duyurular

page. You can follow the detailed information about the 2019-2020 Spring semester educational arrangements on the Registar’s Office website.

In addition to this, from the list of Frequently Asked Questions on the

https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular

link on the Registrar's Office website, answers to the questions from you are given. You can also submit your questions not included in this list to the Registrar's Office. The Registrar's Office quickly evaluates and replies to the questions and problems posted or puts the answers to these questions on our Frequently Asked Questions page.

In this challenging pandemic period, where we all experience difficulties in many similar or different issues, we thank you for your efforts to carefully follow the operation of our carefully determined processes, give healthy and constructive feedback on the arrangements made, and for your effort to comply with all these regulations, and wish you healthy days and success.

Sincerely,

Rectorate".

.

Uzaktan Öğretim - 5 (13 Mayıs 2020)

Değerli Öğretim Elemanlarımız ve Öğrencilerimiz,

İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi döneminde, 23 Mart 2020 tarihinden bu yana devam etmekte olan uzaktan öğretim sürecimiz ve Üniversitemizin bu dönem içerisindeki genel işleyişi ile ilgili tüm gelişmeleri ve düzenlemeleri, sizlere gerek duyurularımız gerekse Üniversitemizin ilgili web sayfaları kanalıyla ivedilikle iletmekteyiz. Bu temelde, son gelişmeler neticesinde uzaktan öğretim sürecimiz ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler aşağıda sizlerle paylaşılmaktadır.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 11 Mayıs 2020 tarihli toplantısında dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların uzaktan öğretim yöntemleriyle yürütülmesine karar verilmiştir. Sözü edilen bu kararda, bu dönemdeki sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek "dijital imkânlar" veya "ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak" yapılması gereği vurgulanmaktadır. YÖK'ün ilgili kararı gereği, Üniversitemizde, 2019-2020 Bahar Dönemi kapsamındaki tüm ders ve ders değerlendirme süreçlerinin, öğretim elemanları tarafından içerik, işleniş şekli ve değerlendirme süreçleri dikkate alınarak uygun bulunacak ve yüz-yüze etkileşimi gerektirmeyecek yöntemlerle tamamlanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen YÖK kararı gereği, hâlen içinde bulunduğumuz "Uzaktan Öğretim Dönemi"nde olduğu gibi, yoğunlaştırılmış dönemde de tüm ders ve ders değerlendirme süreçlerinin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanması gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte "Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi" olarak isimlendireceğimiz yoğunlaştırılmış döneme ilişkin ders ve yarıyıl sonu sınavları tarihleri, "Uzaktan Öğretim Dönemi"nin tamamlanmasından sonra başlayacak ve ilgili tarihler Akademik Takvim'e işlenerek sizlere en kısa zamanda duyurulacaktır.

Covid-19 pandemisi döneminin eğitim-öğretim süreçlerimize etkileri detaylı bir şekilde incelenerek, Üniversitemiz eğitim-öğretim stratejileri çerçevesinde, farklı eğitim-öğretim aşamalarındaki öğrencilerimizin içinde bulundukları kritik durumlar, dönemsel zorluklar ve zorunluluklar kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Üniversitemiz Senatosu'nun 12 Mayıs 2020 tarihli toplantısında; sadece 2019-2020 Bahar Dönemi kapsamında açılan tüm derslerimizin ders değerlendirme süreçlerinde geçerli olmak üzere, klasik Harf Notu notlandırma sistemimizin yanı sıra "isteğe bağlı Geçti/Kaldı sistemi" uygulamasına yer verilmesine karar verilmiştir.

İlgili karar kapsamında, öğrencilerimiz sadece 2019-2020 Bahar Dönemi'ne özgü olmak üzere, bu dönemde kayıtlı oldukları tüm derslerden aldıkları notların "Geçti/Kaldı" not sistemine dönüştürülmesini tercih edebileceklerdir. 12 Mayıs 2020 tarihli Senato toplantısında kabul edilen, 2019-2020 Bahar Dönemi ders değerlendirme süreci ve "Geçti/Kaldı" tercihi ile ilgili uygulamalara https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/covid-19-pandemisi-2019-2020-bahar-do... bağlantısı yoluyla ulaşılması mümkündür.

Öğrencilerimiz ve akademik birimlerimizden 2019-2020 bahar dönemi ile ilgili gelecek olan sorular için Sıkça Sorulan Sorular (SSS) sayfası oluşturulmuştur (https://oidb.metu.edu.tr/tr/duyuru/2019-2020-bahar-donemi-ile-ilgili-sik...) SSS sayfamız ihtiyaç duyulan bilgiler temelinde yapılandırılacak ve güncellenecektir.

Covid-19 pandemisi döneminde Üniversitemizin tüm birimleriyle, her bir mensup ve öğrencimizin sağlığını, güvenliğini öncelik tutarak sürekli ve yoğun bir şekilde düzenlemeler yapmaktayız. Halihazırda içinde bulunduğumuz ve takviminde herhangi bir değişiklik bulunmayan "Uzaktan Öğretim Dönemi"miz, yakın bir gelecekte başlamasını planladığımız "Yoğunlaştırılmış Uzaktan Öğretim Dönemi"miz, ders değerlendirme ve notlandırma süreçleri, henüz netlik kazanmayan "Yaz Okulu Dönemi" gibi konularla ilgili düzenleme ve açıklamalar, yetkili kurum ve kuruluşlardan Üniversitemize iletilen en güncel yönlendirmeler temelinde son şeklini almaktadır. Pandemi sürecindeki tüm gelişmeler Üniversitemiz yönetimi tarafından anlık olarak takip edilmekte, kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte ve eğitim-öğretim süreçlerimiz ile ilgili bilgilendirmeler, tüm düzenlemelerin son şeklini almasının ardından, sizlerle detaylı bir şekilde ve ivedilikle paylaşılmaktadır.

Bu süreç içerisinde birimlerimizin son derece büyük bir yükle ve özveriyle devam ettikleri çalışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için, sizlerden birimlerimizle iletişim kurarken çalışanlarımızın iş yoğununu dikkate almanızı, süreçleri sakin ve sağduyulu bir şekilde takip etmenizi beklemekteyiz. Üniversitemizdeki tüm uygulamalar için Rektörlüğümüzce yapılan duyuru içeriklerini düzenli ve dikkatli bir şekilde takip etmeniz, bu uygulamalar ile ilgili olarak Rektörlüğümüzce paylaşılmayan hiçbir bilgiyi dikkate almamanız önem arz etmektedir. Üniversitemiz yönetimi tarafından yapılan düzenlemelerle tutarlı olmayan herhangi bir plan ve uygulamanın kabulünün mümkün olamayacağını önemle vurgulamak isteriz.

Bu zorlu dönemdeki destekleriniz ve süreçlere uyum sağlamak için gösterdiğiniz tüm çabalarınız için teşekkür eder, hepinize ve tüm yakınlarınıza sağlıklı günler dileriz.

Saygı ve sevgilerimizle.

Rektörlük.........

.

Uzaktan Öğretim - 4 (15 Nisan 2020)
Sevgili Öğrencilerimiz,

Koronavirüs pandemisi sonrasında Üniversitemizde 23 Mart 2020 tarihinden
itibaren 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde açılan dersler için
uzaktan öğretim süreci başlamış, sonrasında ise sağlık tehditlerinin
ciddi bir seviyeye ulaşması ve YÖK’ün 26 Mart 2020 tarihli açıklamasıyla
2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin uzaktan eğitim ve dijital
eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine karar verilmiştir.

Bu kararlar neticesinde, hem siz öğrencilerimiz hem de öğretim
elemanlarımız için bu dönemin mümkün olduğunca verimli ve içinde
bulunduğumuz hızlı gelişmelerin neden olabileceği problemlere çözüm
getirebilecek bir şekilde yürütülmesi için; akademik takvimimizde
düzenlemeler yapılmış, uzaktan eğitim yöntemlerinde çeşitli
iyileştirmeler hayata geçirilmiş, öğrencilerimizin halihazırda alıyor
oldukları dersleri kayıtlarından düşürmeleri gibi konularda yeni
düzenlemeler getirilmiştir. Bunların yanı sıra, uzaktan eğitim bilgi
sayfamız genişletilerek sıklıkla güncellenmiş, internet ihtiyacı olan
öğrencilerimize burs desteği sağlanmıştır.

Sözü edilen düzenleme, gelişme ve destekleri; sizler ve öğretim
elemanlarımız tarafından derslerin işleyişi/takibi, derslerdeki
değerlendirme yöntemleri gibi hususlarda iletilen geri bildirimler ve
önerileri titizlikle değerlendirerek ilerletmekteyiz. Gerek
derslerinizde hocalarınızla, gerekse yöneticilerimizle paylaştığınız
bilgileri ve yapıcı önerilerinizi içinde bulunduğumuz sürecin en
başından bu yana dikkatle takip etmekteyiz. Bu bilgileri temel
eğitim-öğretim strateji ve amaçlarımız çerçevesinde, ilgili
birimlerimizin ve öğretim elemanlarımızın geri bildirimleriyle birlikte
değerlendirerek, kurumsal yapımızın sağlıklı bir şekilde işlemesi
yönündeki çabalarımızı sürdürmekteyiz. Bunun yanında, içinde
bulunduğumuz sürecin ilk zamanlarından bu yana, dünya çapında ve
ülkemizde uygulanan farklı yöntemlerin detaylarını inceleyerek,
gerektiğinde ilgili tüm kurumlarla iletişim içinde olarak ileride
karşılaşabileceğimiz farklı gelişmeler için alternatif yöntemleri de
değerlendirmekteyiz.

Bu dönemde yapılan tüm yeni düzenlemeler ve geliştirilen yeni
uygulamalar, 2019-2020 Bahar döneminin bir kısmını beklenmedik bir
şekilde yeniden planlamak durumda kalan öğretim elemanlarımız ve sizler
için mümkün olan en fazla esnekliği sağlayacak şekilde, çok kapsamlı
değerlendirmeler neticesinde hayata geçirilmektedir. Hepimiz için birçok
açıdan oldukça zor ve yeni bir uyum sağlama dönemi olan içinde
bulunduğumuz pandemi sürecinde, öğretim elemanlarımız da siz
öğrencilerimiz ile iletişim ve etkileşim konusunda aynı hassasiyeti
göstermektedir.

Derslerdeki öğrenci başarılarının değerlendirilmesi, notlandırma
sisteminde bir değişiklik olup olmayacağı, yoğunlaştırılmış yaz
döneminin ve yaz okulunun yapılıp yapılmayacağı, tarihleri, süreleri ve
ne şekilde yapılabileceği gibi konularındaki kaygı ve önerileriniz
tarafımıza ulaşmıştır. Bilmenizi isteriz ki halen tüm birimlerimizle
birlikte bu konularda geniş kapsamlı,detaylı, sizlerin, öğretim
elemanlarımızın ve eğitim-öğretim sistemimizin talep ve ihtiyaçlarını
dikkate alan çalışmalarımız devam etmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi
bundan sonra da uygulamaya geçilecek yeni düzenlemeler hakkında sizleri
ivedilikle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu süreç içerisinde sizlerden
sadece Üniversitemizce yapılan duyuru ve yönlendirmeleri dikkate
almanızı; bunun dışında herhangi bir yönlendirme temelinde hareket
etmemenizi beklemekteyiz.

Özellikle belirtmek isteriz ki öncelikli temennimiz, Üniversitemizin her
bir öğrencisinin, mensubunun ve tüm yakınlarının içinde bulunduğumuz
pandemi dönemini sağlıkla geçirmesidir. Bu önceliğimiz sonrasında
eğitim-öğretim süreçlerimizin, içinde bulunduğumuz zaman diliminin
olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenecek ve önümüzdeki dönemler
için mümkün olan en sağlam geçiş sürecini sağlayacak şekilde devam
etmesini hedeflemekteyiz. Tahmin edebileceğiniz gibi, çok sayıda
öğrenci, öğretim elemanı ve çok farklı yöntemler kullanılarak
eğitim-öğretim süreçlerini yürüten birimlere sahip bir yükseköğretim
kurumu olan Üniversitemizde, bu amaçla uygulamaya konulacak tüm adımları
detaylı bir şekilde düşünerek hayata geçirmek durumundayız.

Üniversitemizin bu dönemi mümkün olduğunca hasarsız bir şeklide
geçirmesi hedefimizdeki destekleriniz ve süreçlere uyum sağlamak için
gösterdiğiniz tüm çabalarınız için teşekkür eder, hepinize ve tüm
yakınlarınıza sağlıklı günler dileriz.

Sevgilerimizle.

Rektörlük.

.

Uzaktan Öğretim - 3 (30 Mart 2020)

Değerli Öğrencilerimiz ve Mensuplarımız,

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan 26 Mart 2020 tarihli son
açıklamada 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nin uzaktan eğitim ve
dijital eğitim yöntemleriyle sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu
yöntemlerle tamamlanması mümkün olmayan *_uygulamalı dersler_* için,
Bahar Dönemi takvimi yaz aylarına taşınabilecektir.

Öğrencilerimizin ileriye dönük mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla,
öğretim elemanlarımızın 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerini
mümkün olduğunca “Yaz Aylarına Uzatılmamış Akademik Takvim” (bundan
sonra “Normal Dönem Akademik Takvimi” olarak geçecektir) tarihleri
içinde tamamlamasının önemli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Öte yandan, uzaktan eğitime geçilme kararının, eğitime ara verilmesi
kararından bir hafta sonra alınmasından dolayı ve 23 Mart tarihinde
başlamış olan uzaktan öğretim sürecinin ilk haftalarının birçok hocamız
için derslerini yeni sisteme uygun şekilde planlama ve bu planları
hayata geçirme haftaları olarak değerlendirilebileceği konusunda geri
dönüşler aldığımız için; Akademik Takvim'de 08 Mayıs 2020 olan derslerin
kesilme tarihini, öğretim elemanlarımızın ihtiyaçlarına göre 05 Haziran
2020’ye kadar esnetilebilmesi hedeflenmiştir.   Bu planlanma temelinde,
yarıyıl sonu (Final) sınavları da önceden belirlenen 09-22 Mayıs 2020
tarihten bir ay sonra başlatılacak ve ilgili süreçler (notların
verilmesi, notların ilanı vb.) bu şekilde işletilebilecektir. Ayrıca,
uzaktan eğitim uygulamaları nedeniyle sistemde bir yüklenme olmasını
önleyebilmek için final sınavları döneminin normal süresinden bir hafta
daha uzun tutularak 06-26 Haziran 2020 tarihleri arasına kaydırılması,
bu süreçte yaşanılabilecek problemleri en az seviyeye indirebilecektir.
Böylece Üniversitemizde uzaktan öğretim yoluyla verilmeye başlanmış olan
dersler için aynı zaman diliminde not verme işlemlerinin tamamlanması
hedeflenmektedir. Bu adaptasyonlar sonucunda Akademik Takvim'de yapılan
uyarlamalar Fakülte, Enstitülere ve Yüksekokullarımıza iletilecek ve
ilgili web sayfamızda paylaşılacaktır.

Ders içeriğindeki uygulamaların uzaktan öğretim imkanlarıyla
tamamlanması mümkün olmayan derslerimiz için; henüz süresi
belirsizliğini koruyan Koronavirüs salgını sonrasında yoğunlaştırılmış
bir akademik takvim önerilmesi, önerilecek olan ilgili “Bahar Dönemi
için Yoğunlaştırılmış Yaz Ayları Akademik Takvimi” (bundan sonra
“Yoğunlaştırılmış Dönem Akademik Takvimi” olarak geçecektir) kapsamında
derslerin ve not verme işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
Koronavirüs salgınının uzun sürmesi durumunda söz konusu takvimin
başlangıç tarihi, süresi ve yoğunluğuyla ilgili herhangi bir öngörüde
bulunabilmemizin mevcut durumda mümkün olmadığını özellikle vurgulamak
isteriz. Aynı nedenle, Üniversitemizde yürütülmekte olan Yaz Okulu
Dönemi’nin yapılıp yapılamayacağı; yapılması durumunda hangi şartlarda
yapılabileceği salgının seyriyle bağlantılı olduğu için henüz bir netlik
kazanmamıştır.

Derslerini “Normal Dönem Akademik Takvimi” süresi içinde tamamlamayı
planlayan öğretim elemanlarımızdan ara sınavlar ve Final sınavları ile
ilgili sorular gelmektedir. Normal Dönem Akademik Takvimi süresinde
derslerini tamamlayabilecek öğretim elemanlarımızın ara sınavlarını da
bu süre içerisinde dijital imkanları kullanarak yapmaları
beklenmektedir. Final sınavları; ilgili öğretim elemanının uygun bulması
durumunda, dijital imkanlarla “Normal Dönem Akademik Takvimi” süresi
içinde yapılabilecektir. Ancak, dijital kaynaklarla Final sınavının
yapılmasını uygun bulmayan öğretim elemanları için, “Yoğunlaştırılmış
Dönem Akademik Takvimi” başlangıcında Final sınavlarının yapılabilmesi
için bir süre ayrılması planlanmaktadır. Yaz aylarına sarkması beklenen
“Yoğunlaştırılmış Dönem Akademik Takvimi” içinde tamamlanacak derslerin
Final sınavlarının da bu akademik takvim döneminin sonunda olması
planlanmaktadır.

Bu süreçte, Engelsiz ODTÜ Birimi’nden destek alan öğrencilerimizin
eğitimlerinin sorunsuz ilerleyebilmesi için öğretim üyelerimizin uzaktan
eğitim uygulamaları ile ilgili materyallerini (video çekimi, ders
materyali paylaşımı vb.) hazırlarken bu konuya özen göstermeleri
gerektiğini hatırlatmak isteriz. Konuyla ilgili uygulama önerilerini
https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/ adresinde bulabilirsiniz.

Uzaktan eğitim sürecinde, engelli öğrencilerimize yönelik olarak ders
materyallerinin uyarlanmasıyla ilgili desteğe ihtiyaç duyulması
durumunda, Engelsiz ODTÜ Birimi (e-posta: engelsiz@metu.edu.tr, Tel: 210
7073/7196) ile iletişime geçebilirsiniz.

Tüm öğretim elemanlarımıza hizmet vermek amacıyla hazırlanan uzaktan
eğitimle ilgili bilgilendirmeler https://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim/
adresindeki web sayfamız sürekli güncellenmektedir. Dijital eğitim
imkanlarımızın kullanımıyla ilgili tanıtım, bilgilendirme ve eğitim
videolarının geliştirilmesine devam edilmektedir. ODTÜClass üzerinde
bulunan sınav araçlarının kullanımı ve uzaktan eğitimde ölçme
değerlendirme süreçleriyle ilgili bilgiler de yine uzaktan eğitim web
sayfasında paylaşılacaktır. Öğretim yönetim sistemimiz olan ODTÜClass
ortamında bulunan sınav araçlarıyla ilgili bilgiye sisteme girdiğinizde
sol üst köşede bulunan “Öğretim Elemanları için ODTÜClass Kullanıcı
Kılavuzu”  (https://odtuclass.metu.edu.tr/mod/resource/view.php?id=1)
bağlantısından ulaşabilirsiniz.

ODTUClass kullanım oranları incelendiğinde öğretim elemanlarımızın büyük
çoğunluğunun bu ortamda derslerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca,
senkron ders yapma araçlarının da yoğun olarak kullanıldığı; derslerin
hem senkron hem de asenkron olarak devam ettirildiği görülmektedir.
İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilerimizin taleplerinin
belirlenmesi için çalışmalar sürdürülmekte; bu ihtiyacın hem
Üniversitemiz genelinde hem de akademik birimlerimizde yürütülen
kampanyalarla karşılanması için büyük çaba sarf edilmektedir. ODTÜ
duyarlılığı ile bu konuda önemli ilerleme sağlanmıştır.

Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin uzaktan eğitimle derslerini
sürdürdüğü bu olağan dışı dönemde bilişim ve bilgi güvenliği çok daha
fazla önem kazanmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde web sayfamızla ilgili
yanıltıcı e-postalar ve sanal ortam paylaşımları olmuştur. Kurumumuza
zarar vermeye ve mensuplarımızı yanıltmaya yönelik bu ve benzeri tüm
tehditlere karşı hepimizin dikkatli olması gerekmektedir. Öğrenci veya
mensuplarımızın süreç hakkında bilgi ihtiyacı veya önerileri olduğu
durumlarda doğrudan ilgili birimlerimizle iletişim kurmaları,
taleplerini bu birimlere iletmeleri; bilgi kaynağı doğrulanmamış hatalı
veya yanıltıcı olabilecek bilgilere itibar etmemeleri ve yaymamaları
Üniversitemizin bu gibi saldırılardan korunması bakımından önem arz
etmektedir.

İçinden geçtiğimiz bu olağan dışı dönemde tüm çabamız hepimizin
öncelikle sağlıklı kalması ve tüm zorluklara rağmen eğitim-öğretim
süreçlerimizi mümkün olduğunca zarar görmeden sürdürebilmektir. Bu
bağlamda öğrenci ve mensuplarımızın; bu anlayışla süreçlere destek
vermesi, yapıcı öneri ve değerlendirmelerini iletmeleri bizler için
önemli ve değerlidir. Anlık ve mümkün olduğu kadar hızlı adaptasyon
gerektiren bu dönemde, eğitim-öğretim süreçlerimizle ilgili olabilecek
tüm gelişmeleri ve iyileştirme alternatiflerini yakından takip etmekte
ve sizlerle sürekli paylaşmaktayız. Bu zorlu dönemde özveriyle tüm
imkanlarını kullanarak eğitim-öğretim süreçlerimizin sağlıklı bir
şekilde devam etmesine destek veren tüm birim, mensup ve öğrencilerimize
teşekkür ederiz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Rektörlük.

.

.
Uzaktan Öğretim - 2 (23 Mart 2020)

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Ülke olarak son derece zor ve ileriyi net bir şekilde göremediğimiz bir
süreçten geçiyoruz. Bu süreç hem biz öğretim elemanları hem de
öğrencilerimiz için çeşitli belirsizlikler ve zorluklar taşımaktadır.

Öğretime verilen kısa bir aradan sonra 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla
uzaktan eğitime başlıyoruz. Bazı fakülte ve bölümlerimiz diğerlerine
göre, uzaktan eğitim araçlarını ve imkanlarını kullanmaya daha az
hazırlıklı olabilirler. Aynı durum öğrencilerimiz için de geçerlidir.
Karşılaşılacak problemleri çözmek, ihtiyaç duyulan bilgileri paylaşmak,
eşitsizlikleri dengeleyebilmek için yoğun çalışmalarımız sürmektedir. Bu
kapsamda, bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan öğrencilerimiz için
de farklı çözüm yolları araştırmaktayız. En kısa zamanda sizlere bu konu
ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Dolayısıyla, bu haftayı hem
bizler hem de öğrencilerimiz için bu değişik sürece hazırlanma ve
öğrenme aşaması olarak düşünüyoruz.

Sizlerden öncelikli olarak beklentimiz; ders verdiğiniz tüm
öğrencilerimize mümkün olduğunca ulaşıp, gerek hocaları olarak sizlerin
gerek Üniversitemizin onların yanında olduğunu hissettirmenizdir. Bunu
en iyi hocaları olarak sizler yapabilirsiniz; içinde bulunduğumuz
süreçte öğrencilerimizin en büyük ihtiyaçlarının bu destek duygusu
olduğunu düşünüyorum.

Bu dönem açılan derslerimizin bazılarının tamamının, bazılarının ise bir
bölümünün uygulama içeren derslerimiz olduğu ve uzaktan eğitimle
istediğimiz kalitede verilmesinde zorluklar olabileceği açıktır.
Sizlerden beklentimiz; uzaktan eğitimle derslerinizin teorik içerikli
bölümlerini işlemeye başlamanız, uygulamalı kısımlar için mümkünse
dijital yöntemlerden faydalanma yollarını kullanmanızdır. Bu
seçeneklerden hiçbirinin uygun olmadığı düşünülen derslerin ise, ancak
Koronavirüs salgınının sonrasında belirlenebilecek olan yoğunlaştırılmış
takvimle tamamlanması söz konusu olabilecektir.

Uzaktan eğitimle derslerimizi işleyeceğimiz bu süreçte, ulaşabileceğimiz
en yüksek öğrenci sayısına ve mümkün olduğunca kaliteli eğitime, gerek
bireysel kaynaklarımızı gerekse Üniversitemizin sürekli güncelleyerek
öğretim elemanlarımıza sunduğu kaynakları kullanarak ulaşmak oldukça
önemlidir.

Bu dönemin süresi ve ülke olarak yaşayacağımız olası güçlükler
hakkındaki belirsizlikler dikkate alındığında, biz öğretim elemanlarının
gayreti; mümkün olduğunca sakin ve akılcı tutumlarla ilerlemek,
öğrencilerimizin yaşayabileceği zorluklar için alternatif çözüm yolları
bulma hedefiyle hep birlikte çalışmak olmalıdır.

Hepimizin ortak beklentisi ve isteği uluslararası boyutta tüm dünyayı
etkileyen Koronavirüs salgınından en kısa dönemde kurtulmamız ve yüz
yüze eğitime başlayabilmemizdir. İçinde bulunduğumuz sürecin süresi
hakkındaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte hızlıca, kalan
süre ve ihtiyaçları değerlendirerek akademik takvimimizi güncellemeyi
planlamaktayız; bu amaçla çeşitli senaryolar temelinde çalışmalarımıza
başlamış bulunmaktayız. Eğitim - Öğretim kalitemizden ödün vermemek ve
öğrencilerimizi Üniversitemize yakışan bir şekilde geleceğe hazırlamak
için gerekirse tüm yaz dönemi eğitime devam etmeyi ve ara vermeden yeni
döneme başlamayı da olası çözüm yollarından biri olarak
değerlendirmekteyiz.

Güncel gelişmeler temelinde yürütmek durumunda olduğumuz bu süreci,
Üniversitemizin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için desteklerinizin
ve birlikteliğimizin önemini bir kez daha vurgulamak isterim.

Bu duygularla hepinize en içten sağlık ve başarı dileklerimi iletirken,
ülkemizin bu sorundan en kısa sürede ve en az zararla kurtulmasını
diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
Rektör      .......
.......
Uzaktan Öğretim - 1 (19 Mart 2020)

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Üniversitemizde Koronavirüse karşı alınmakta olan önlemlerle ilgili
çalışmalar; Yükseköğretim Kurulu (YÖK), T.C. Sağlık Bakanlığı’nın öneri
ve yönlendirmeleri devamlı olarak takip edilerek, bu kurumlarla sürekli
etkileşim kurularak düzenlenmekte ve güncellenmektedir.

YÖK tarafından yapılan açıklamalar dahilinde, Üniversitemizde 23 Mart
2020 Pazartesi tarihinden itibaren 2019-2020 Akademik Yılı Bahar
Döneminde Hazırlık Okulu, Ön-Lisans, Lisans ve Lisansüstü derslerde
uzaktan öğretim süreci başlayacaktır. Önceliğimiz, Üniversitemizin
eğitim ve öğretim kalitesinden ödün vermeden bu süreci yürütmektir.

Uzaktan öğretim değerlendirme sürecinde; Fakültelerimizden,
Enstitülerimizden ve Yüksekokullarımızdan tercihleriyle ilgili gelen
bilgiler değerlendirilmiş, Üniversitemizin Hazırlık Okulu, Ön-Lisans,
Lisans ve Lisansüstü programlarında etkileşim içeren senkron
uygulamalardan daha çok asenkron uygulamalara ağırlık verileceği
görülmüştür.

Uzaktan öğretim yöntemiyle istenilen kalitede verilemeyeceği düşünülen
uygulamalı veya uygulama ağırlıklı derslerin telafisi için, her bir
programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim yapılarak Koronavirüs
salgını sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecektir. Söz konusu
yoğunlaştırılmış takvim Yaz Okulu Dönemi değil; Bahar Dönemi telafisi
olacaktır.

Hazırlık Okulu, Ön-Lisans, Lisans ve Lisansüstü derslerin sınavları ile
diğer öğrenci başarı değerlendirmeleri, Lisansüstü programlardaki
doktora yeterlilik sınavları, tez izleme komiteleri ve tez savunmaları,
“hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler”
doğrultusunda olması koşuluyla dijital ortamda yapılabilecektir.

23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren başlayacak olan uzaktan
öğretim sürecinde derslerin verilmesi, takibi, uygulamalar, sınav ve
değerlendirmeler; ilgili bölümler, anabilim dalları, dekanlıklar,
enstitü müdürlükleri ve yüksekokulların idari süreçleri koordine
etmesiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu süreç ve uygulamalar için
ders veren öğretim elemanlarımızın öğrencilerini bilgilendirmeleri
gereklidir.

Üniversitemiz kapsamında uzaktan öğretim konusundaki bilgilendirmeler ve
destekler, öğretim elemanlarımız tarafından 20 Mart 2020 tarihinden
itibaren http://its.metu.edu.tr/uzaktanegitim adresinden takip
edilebilecektir. Bu sayfada, öğretim elemanlarımızın derslerini uzaktan
öğretime uygun hale getirebilmek için ihtiyaç duyabileceği araçlar,
kaynaklar ve sıkça sorulan sorulara cevaplar bulunmaktadır.

Söz konusu süreç ve gelişmeler hakkında, güncel bilgiler
değerlendirilerek ilgili düzenlemeler sizlerle paylaşılmaya devam
edilecektir. ODTÜ Ailesi olarak bu süreci tüm öğretim elemanlarımızın
desteği ile Üniversitemize yakışır bir yapıcılık ve olgunlukla, eğitim
ve öğretim kalitemizden ödün vermeden tamamlayacağımıza olan inancımızı
paylaşır, herkese sağlıklı ve başarılı bir süreç dileriz.

Saygılarımızla.

Rektörlük